Hledáte ty spravné vymahače pohledávek? Tak to jste tady spravně.

Hledáte-li partnera pro správu pohledávky, která vaší pohledávku má v úmyslu řešit v plném rozsahu a v nejlepším výsledku? Jsme pro Vás nejlepší možná varianta, přistupujeme k nim tak, aby docházelo k úhradam pohledávek!

Možnosti mimosoudního řešení pohledávek skýtá několik velmi zásadních výhod, která je staví na první pozici v žebříčku možností, jak dostat zpět své peníze od dlužníků. Disponujeme systémem, aby naším klientům nabízel nejpružnější a nejrychlejší možnost získat své finanční prostředky zpět. Právě naše rychlost a důslednost ve vymáhání pohledávek i dluhů nás právem řadí k nejvyhledávanějším vymáhacím společnostem.

“K pohledávkám přistupujeme vždy neprodleně a to 24 hodin po převzetí pohledávky do správy. Pohledávka v osobním kontaktu ze strany zástupců, je velmi účinná i nekompromisní a ve většině případů je pohledávka uhrazena po několika návštěvách vykonavatele, plnění je již pár týdnu od předání pohledávky do řízení.”

Nabídneme Vám nejlepší řešení pro Vaši pohledávku. Pohledávku neřešíme formou psaní dopisů a telefonátů, ale jednání vedeme s dlužníkem výhradně osobně. Pokud nám předáte pohledávku k řešení, vymůžeme anebo zajistíme její odkoupení. Pohledávky po dlužníkovi vymáháme včetně úroků z prodlení, penále i nákladů na vymáhání. Vymáháme pohledávky do úplného uhrazení a to tak, že jsou řešena mimosoudně.

Pro spolupráci, je třeba splnit několik podmínek, které nám ukládá český právní řád. Pro poskytování služeb ve věcech pohledávek je vyžadováno uzavření písemné příkazní smlouvy a udělení plné moci, která bude opravňovat naši společnost k jednání s dlužníky.