• Táboritská 880/14, CZ 13000 Praha 3 - Žižkov

ONLINE posouzení pohledávky bez poplatků

Nárok na své peníze uplatněte prostřednictvím nás!

Vymůžeme vaše pohledávky od fyzických osob, firem i podnikatelů

Pohledávky vymáháme výhradně osobním jednáním. S dlužníky jednáme v bydlišti i v zaměstnání. Motivujeme dlužníka k úplnému zaplacení pohledávky popřípadě k uzavření splátkového kalendáře; pokud své závazky i nadále odmítají uhradit, postupujeme soudní cestou a následně exekucí majetku.

Plnění dlužníků v pohledávkách ve správě se pohybuje v 90% ve svěřených případech.

Vymáháme pro Vás

  • Rozsudek nebo jiný výroku od soudu
  • Dluh ze smlouvy o půjčce peněz
  • Uznání dluhu z jakéhokoliv důvodu vzniku
  • Fakturu za zboží a služby
  • Směnku

Odměnu za naše služby hradíte až ve chvíli, kdy dlužník zaplatí pohledávku popřípadě plnění ze splátkového kalendáře, kdy dlužník pohledávku zaplatí ve splátkách. Způsob odměňování motivuje naše zástupce k okamžitému jednání s dlužníky. Správu pohledávky k vymáhání zahajujeme ihned po podpisu smlouvy s vámi.

Výše provize se pohybuje v rozmezí 10 až 30 % z vymožené dlužné částky. Čím nižší jistina pohledávky, tím vyšší provize za naše služby. Finální výši provize vám sdělíme po prověření vymahatelnosti dlužníka a posouzení pohledávky.

Při vymáhání dodržujeme
platnou Českou Legislativu.

Máte zájem o provedení ?