• Táboritská 880/14, CZ 13000 Praha 3 - Žižkov

Vymáhání Dlužné Fakturace

Neuhrazená faktura už pro vás nebude starost

Vydali jste fakturu, odvedli DPH a faktura není uhrazena? Neuhrazená faktura se může stát velkým problémem a finanční zátěží, zvláště pokud jste s prostředky z uhrazení na pevno počítali k dalším investicím ve svém podnikání. V krátkém čase dosáhneme pozitivního výsledku, a tím se nám podaří zachránit vaše podnikání i celkovou finanční situaci.

A však se jedná o situaci řešitelnou, kterou můžeme vyřešit v některých případech dokonce velmi rychle. Neuhrazená faktura už pro vás nebude starost, pokud využijete naší nabídky v podobě mimosoudního, popřípadě soudního vymáhání dluhů za fakturu.

Potřebné podklady

  • Objednávku na zboží popřípadě služeb
  • Dlužnou fakturaci
  • Předávací protokol
  • Dodací list k zakázce
Vymáhání Dlužné Fakturace

Nečekejte, čím déle bude faktura po splatnosti, tím bude hůře vymahatelná. Čím dříve se zahájí vymáhání faktur, tím rychleji je dosaženo plateb od vašeho dlužníka.

Máte zájem o provedení ?