• Táboritská 880/14, CZ 13000 Praha 3 - Žižkov

Nabídneme Vám Optimální Kupní Cenu

Přímý Odkup Pohledávky

Odkoupíme zajištěné pohledávky za právnickou i fyzickou osobou. Výše kupní ceny se odvíjí od bonity a stavu pohledávky, také je závislá na stáří pohledávky, na jejím zajištění a majetkových poměrech dlužníka. V průměru vyplácíme 70% nominální hodnoty pohledávky. Kupní cena se vypočítává z hodnoty pohledávky na základě analýzy pohledávky a bonity dlužníka. Každý případ řešíme individuálně a analyzujeme dlužníkovy majetkové poměry společně s jeho bonitou.

Přímý odkup pohledávky se provádí na základě smlouvy o postoupení pohledávky, dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Vyhrazujeme si právo odmítnout odkup pohledávky.

Výhody odkupu

  • Do pohledávky nemusíte investovat čas a peníze.
  • Rychlé řešení vzniklé finanční situace.

Nabídneme Vám optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky.

Zajištěním pohledávky k odkupu:
směnka, smlouva o zápůjčce, uznání závazku, faktura, soudní rozsudek atd.