• Táboritská 880/14, CZ 13000 Praha 3 - Žižkov

Kontaktovali jsme vás s návrhem na mimosoudní vyrovnání?

Jste ochotni své dluhy vyrovnat?

Domluvte se s námi na dalším postupu.

Ve vymáhání dluhů jsme důslední! Úspěšnost se pohybuje okolo 90 % ve svěřených případech ve správě. Před osobním vymáháním a návštěvami na místech bydliště dáváme přednost mimosoudní dohodě.

Pokud nemůžete Váš dluh uhradit jednorázově, může Vám být při splnění podmínek nabídnut individuální splátkový kalendář a tím uhradit dluh v pravidelných splátkách. Vypracujeme pro vás splátkový kalendář s ohledem na vaši situaci.

Rozhodli jste se pohledávku uhradit v plné výši? Zašleme vám veškerou dokumentaci k mimosoudnímu řízení i s číslem účtu pro zaslání dlužné částky. Tyto údaje naleznete i ve výzvě o převzetí dluhu, která vám byla odeslána písemně i prostřednictvím datové schránky. Výzva slouží jako informace o věřiteli, výši dluhu, variabilním symbolu.

Jak zaplatit pohledávku

Pokud odmítnete splácet?

Pokud svůj dluh neuhradíte do lhůty ve výzvě a budete se vyhýbat komunikaci, začneme neprodleně jednat a dluh vymáhat. Následují osobní návštěvy našich inspektorů na adrese, kde se zdržujete. Nebudete-li k zastižení, navštívíme vás na pracovišti nebo ve veřejném prostoru.

Když s námi dlužník nekomunikuje, bez výjimky přistupujeme k soudnímu vymáhání, které může končit exekucí. Soudním a následným exekučním řízením se razantním způsobem navyšuje Váš celkový dluh, nenechte situaci zajít tak daleko.

Máte zájem o zaplacení svého dluhu ?