• Táboritská 880/14, CZ 13000 Praha 3 - Žižkov

Nejlepším a rychlým řešením

Inkaso Pohledávek

V této době není zcela ojedinělou záležitostí, že některý z klientů nebude tak spolehlivým partnerem, jak se při prvním jednání zdálo. Pozdní úhrady faktur se stávají běžnou praxí a nesplacené pohledávky po datu splatnosti se stále kupí u podnikatelů anebo společností. Nejlepším a rychlým řešením je takzvané inkaso pohledávek, což je mimosoudní proces, při kterém se písemně, telefonicky nebo osobně kontaktuje dlužník, což by mělo vést k zaplacení dlužné pohledávky. Většinou neustálý tlak a aktivita vůči dlužníkovi tohoto charakteru, vyvolá pocit kontroly a toho, že má povinnost dlužnou částku zaplatit.

Inkaso Pohledávek

Máte zájem o inkaso ?