Podmínky k převzetí pohledávky do správního řešení.

Nevymáháme pohledávky, které nelze prokázat, to znamená v praxi, že nemáte žádný doklad, který prokazuje pohledávku, či dluh. Pohledávka musí být ve všech směrech prokazatelná a právně opodstatněná, to znamená, že pokud nemáte doložitelné podklady o vzniku pohledávky a dluhu, tak nelze převzít do správy vymáhání.

U společností může pohledávka vzniknout z obchodních vztahů a u těchto případů se vymáhá na základě vystavených faktur a penalizací ze smluv. Dále nepřevezme do správy vymáhaní společnosti, které jsou již v insolvenci, anebo v konkurzu a likvidaci

 • 1. Pro poskytování služeb ve věcech pohledávek je vyžadováno uzavření písemné příkazní smlouvy a udělení plné moci, která bude opravňovat naši společnost k jednání s dlužníky.
 • Příkazní smlouvy k vymáhání pohledávky (smlouva na dobu určitou 6. až 12. měsíců)
 • Plná moc k vymáhání pohledávky (zplnomocnění k zastupování vaši společnosti anebo osoby s dlužníkem)
 • 2. Převzetí pohledávky do správy, na základě Příkazní smlouvy je v minimální nominální hodnotě 50.000,- Kč. (bez přislušenství)
 • Provize z pohledávky je stanovena ve výši od 10% do 30 % z celkově vymožené a zaplacené pohledávky, její části nebo dílu.
 • 3. Podklady k vymáhání jsou právoplatná a tím prokazatelně doložitelná. (vystavená a neuhrazená fakturace, směnka, uznání dluhu, smlouva o půjčce atd.) – nevymáháme pohledávky bez podkladů!
 • 4. Pohledávky z obchodního vztahu (fakturace) nesmí být starší do 2. roku od vystavení. Ostatní pohledávky nesmí být starší do 3. roků po splatnosti.
 • 5. Známá adresa trvalého anebo přechodného bydliště, na které se dlužník zdržuje a je k zastižení. – (dlužník nesmí mít trvalé bydliště na Městském anebo Obecním úřadě).
 • 6. U předávání společností k vymáhání nesmí být vedeno žádné konkurzní a insolvenční řízení.
 • 7. Kontaktní údaje na dlužníka: telefonní kontakt, e-mail adresa.
 • 8. Potřebujeme o pohledávkách získat co nejvíce informací: informace o pohledávce, která může ohrozit vymáhání, zajištění pohledávky, dosavadní a předešlý způsob vymáhání, pravdivé informace o dlužníkovi.
 • 9. Nevymáháme pohledávky vzniklé: neuhrazené nájemné, výživné na děti!